HDAK00078U DAN; Moderne Islandsk

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Icelandic

Kursusindhold

Islandsk er et vestnordisk sprog og hører derfor historisk set sammen med færøsk og norsk. Til forskel fra de skandinaviske sprog (dansk, norsk og svensk) er det middelalderlige sprogs struktur intakt, og kendskab til islandsk er væsentligt for forståelsen af sammenhængen mellem de nordiske sprog. Det opstillede mål nås gennem arbejde med teksterne i et begyndersystem og trinvis gennemgang af anvendt grammatik. Der gives en indføring i sprogets fonetik, herunder betoningsforhold og assimilationer, der efterfølgende indøves gennem oplæsning og samtaleøvelser af lettere karakter, og der gives en gennemgang af ordklasser og bøjningsmønstre samt en forståelse af basale syntaktiske regler. Teksterne karakteriseres af stigende sværhedsgrad, og der lægges stor vægt på en progressiv udvikling af ordforrådet. Der vil også indgå en orientering om islandsk sprogpolitik.

[Forudsætningen for dette kursus er, at de studerende har gennemgået de første dele af det gratis online kursus icelandiconline.is, delene 'Bjargir', 'Náttúra', 'Menning' og 'IOL2', før første undervisningsgang.]

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

Nordiske sprog II 2007-ordningen  

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

 

Kursusmaterialet består hovedsagelig af en lærebog i moderne islandsk som fremmedsprog, Learning Icelandic, og en antologi i et bind med læsetekster, men vi vil også bruge redskaber på internettet, som den morfologiske database Beygingarlýsing íslensks nútímamáls (bin.arnastofnun.is), ISLEX-ordbogen (islex.islex.hi.is) og online kurset Icelandic Online (icelandiconline.is).

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
KA: Bunden hjemmeopgave
BA-tilvalg: Bunden mundtlig prøve med forberedelse