HDAK00068U DAN; AFLYST Professionel Interaktion og forskningsbaseret kommunikationsrådgivning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Professional Interaction

Kursusindhold

Datadrevet rådgivning: Forbedring af professional interaktion på arbejdspladser

Det vrimler med snak på enhver arbejdsplads: kundemøder, medarbejderudviklingssamtaler, teambuildingworkshops, frokostmøder, kaffemaskinehygge, reprimander, osv. I den snak udrettes en masse. De store organisatoriske opgaver løses i de små daglige interaktioner mellem kolleger, samarbejdspartnere og kunder. Interesserer man sig for ledelse, samarbejde og kommunikation, er det derfor nødvendigt at kigge på interaktionen i dagligdagen på arbejdspladsen.

På kurset får du stærke redskaber til at analysere den konkrete professionelle dagligdag i deltaljer, og rådgive en konkret organisation ud fra disse analyser. Mere specifikt lærer du på kurset at få kontakt til organisationer, indsamle videoetnografisk data, bearbejde videodata og udarbejde transskriptioner samt udvikle analytiske pointer. Du lærer samtidig at omsætte disse pointer til trainables, og bruge dem i en workshopbaseret rådgivningssituation over for medarbejdere.

”Vi nørdede hårdt igennem med analyser, hvilket var sjovt, og både vi og organisationen fik en aha-oplevelse over, hvor værdifulde resultaterne var. Jeg har let kunnet omsætte tilgangen til rådgivning og projektarbejde til mit nuværende arbejde.”

- Citat fra Johan Trærup, kommunikationskonsulent ved Nextwork og tidligere studerende.

Kursets omdrejningspunkt er teorier og metoder om videoetnografi og multimodal interaktionsanalyse. Det er en tilgang, der er velafprøvet internationalt, og som har vist sig at have stor værdi for virksomheder og institutioner. De små detaljer har nemlig afgørende betydning for, hvordan social interaktion udspiller sig realtime, og hvordan deltagerne opfatter interaktionen. Det kan være træk som stemmeføring, ordvalg, kropslige handlinger, og det kan være brug af objekter og teknologi, eller måden lokalet er indrettet på.

Kurset giver følgende færdigheder og kompetencer: 

 • Erfaring med at etablere og holde kontakt med en organisation samt omsætte ”nørdede” detaljer til værdi for en organisation.
 • Viden om hvordan man rådgiver ud fra multimodal interaktionsanalyse og samtaleanalyse.
Målbeskrivelser

Faglige mål:
Eksaminanden kan:

 • Demonstrere grundlæggende kendskab til konversationsanalytisk metodologi og til sekventiel organisering af samtaler gennem teoribehandling og empiriske analyser.
 • Demonstrere grundlæggende forståelse af sammenhænge mellem sekventiel organisering i hverdagssamtaler og særlige forhold ved professionel interaktion gennem teoribehandling og empiriske analyser.
 • Demonstrere grundlæggende analytisk kompetence gennem anvendelse af konversationsanalyse til belysning af en selvvalgt problemstilling inden for professionel interaktion.
   

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: Medarbejderkommunikation 2008-ordningen


Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Kursets program, undervisningsform og litteratur  

Kurset består af 8 lange undervisningsdage. Første undervisningsdag ligger den 1. februar, hvor de studerende bliver inddelt i grupper og klædt på til at kunne tage kontakt til organisationer samt indsamle videoetnografisk data i organisationen. De efterfølgende undervisningsdage ligger i marts – maj, og består i introduktion til videoredigering, transskription, analyse, teorier om social interaktion i organisationer samt teori om hvordan man kan omsætte findings til værdi for organisationen. Kurset består af gruppearbejde, korte oplæg og fælles analysearbejde. Kurset vil bestå af en grundbog samt en række videnskabelige artikler inden for det mikrosociologiske paradigme: etnometodologi, symbolsk interaktionisme, samtaleanalyse, multimodal interaktionsanalyse og videoetnografi.  

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale