HDAK00048U DAN; Medie- og kulturhistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Elective Topic

Kursusindhold

Formålet med studieelementet medie- og kulturhistorie er at give et grundlæggende kendskab til perioder og udviklingstræk i mediehistorien fra ca. 1850 og frem til i dag. Undervisningen skal samtidig belyse de enkelte mediers specifikke udvikling og det samlede mediebillede i forhold til den sociale og kulturelle udvikling generelt. For at forstå sammenhængen mellem de enkelte mediers udvikling, det samlede mediebillede og den sociale og kulturelle udvikling som helhed, vil der løbende i undervisningen indgå fremstillinger og teorier om offentlighed, demokratisering, modernisering, urbanisering, socialisation og mediekonvergens. Det vil være naturligt også løbende at se på livsformernes historiske udvikling og relationen mellem medierne og det sociale og kulturelle miljø de indgår i udfra en historisk forståelse af livsformernes forandring i relation til feks. generationer, klasser og køn.

Målbeskrivelser

Faglige mål:
Eksaminanden kan:

 • Beherske mediehistorien (både de trykte, de auditive, de visuelle, de audiovisuelle og de computerbårne mediers historie) fra ca 1850 til idag og de enkelte mediers udviklingshistorie i hovedtræk.
 • Redegøre for sammenhængen mellem medieudviklingen og den sociale og kulturelle udvikling generelt.
 • Analysere enkelte medier og mediegenrer med henblik på relationen mellem institutionelle og/eller indholdsmæssige forhold i medierne og deres tilknytning til og betydning for samfunds- og kulturdebatten.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: Medier og kultur 2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale