HDAK00038U DAN; Mediernes sprog og æstetik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Elective Topic

Uddannelse

Dansk

Udbydes kun som BA-tilvalg.

Kursusindhold

Mediernes forskellige udtryksformer - og samspillet mellem dem - står i centrum i dette modul. Vi skal fx arbejde med nyheder, reklamer, talk-shows, soaps, musikvideoer, computermedier, mediekonvergens og meget mere. Det teoretisk-analytiske udgangspunkt er sprogvidenskabeligt og æstetisk i bred forstand, og omfatter indføring i teoridannelser af kommunikativ, pragmatisk, semiotisk, sociologisk, psykologisk, kognitiv og æstetisk art. Studieelementet vil inddrage et bredt udsnit af genrer og udtryksformer både inden for fiktion, fakta og faktion.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for fagområdets væsentligste teorier og metoder samt  anvende begge dele selvstændigt.
 • Formulere og belyse problemstillinger ved hjælp af æstetiske, kommunikative og sprogorienterede analysemetoder.
 • Formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner med udgangspunkt i sprog- og medievidenskab samt æstetik i bred forstand.
 • Reflektere over metoder og teoriers anvendelsesværdi i forbindelse med analyse af medieudtryk på hhv. analoge og digitale platforme.
 • Vælge blandt centrale kommunikations- og medieteorier til analyse af mediernes kulturelle, æstetiske og teknologiske betydning.
 • Demonstrere forståelse for medieteoriens- og analysens centrale begreber og metoder relateret til bevægelsen fra analog til digital formidling samt demonstrere kendskab til de historiske, kulturelle og samfundsmæssige aspekter forbundet med mediebåren kommunikation.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordning:

 • BA-tilvalg: Medier og kultur 2007-ordningen


Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning: Mandag 13.00-16.00
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden 7 dages skriftlig hjemmeopgave