HDAK00018U DAN; Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communication Consultancy with Internship

Kursusindhold

Dette kursus er den del af studiemønstret: Sprog- og Kommunikationsrådgivning.

Kurset skal gøre deltagerne til gode sprog- og kommunikationsrådgivere ved dels at bibringe dem viden om organisationer, organisationskultur og det at bedrive sproglig rådgivning og dels at lære dem teknikker til at udføre rådgivning. Derudover er det kursets formål at integrere deltagernes personlige udtryksform med det faglige indhold så deltagerne bliver rådgivere med gennemslagskraft.

Det særlige ved dette fag er den meget tætte kobling mellem teori og praksis; mellem undervisning og praktikophold.

Formålet med kurset er at øge deltagernes 1) viden om organisationer og om hvorledes man giver råd om sprog og kommunikation, 2) færdigheder i at give råd om sprog og kommunikation, herunder a) situationsanalyse, b) opstilling af realistiske mål for rådgivningen og c) træning af den enkelte deltager i den mest effektive optræden som rådgiver.

Beherskelse af teknikker trænes ved øvelser "i skolestuen" og ved et 6 ugers praktikophold på en arbejdsplads, hvor deltagerne arbejder med kommunikationsrelaterede arbejdsopgaver. Praktikopholdet udgøres af mindst 6 ugers arbejde med mindst 15 timer om ugen.

Undervisningen på universitetet består af oplæg fra underviser, diskussioner af den teoretiske litteratur samt fremlæggelser og diskussioner af såvel underviserformulerede opgaver som cases fra praktikperioden. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere med praktiske erfaringer.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen  

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning og praktik
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
KA: Fri hjemmeopgave
BA-tilvalg: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse