HDAB10038U DAN; Litteraturhistorie II (kun BA-tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Literary History II

Kursusindhold

Kompetencemål:

Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur