HDAB10017U DAN; BA-Tilvalg: Litteraturhistorie 1

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Literary History 1 (before 1825)

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet tilvalg)

Kursusindhold

Eksaminanden kan foretage grundlæggende historiske, analytiske, teoretiske og metodiske overvejelser over dansk litteratur fra oldtiden til 1825. Eksaminanden kan opløse en tekst i dens elementer og vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg. Eksaminanden er yderligere i stand til at anvende grundlæggende litteraturanalytiske begreber.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
Gymnasierettet bachelortilvalg
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur