HDAB01298U DAN; Videnskabsteori og metode

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Method and Theory of Science

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier.

Færdigheder i

 videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løs-ning af et danskfagligt problem.

Kompetencer i

 selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Fællesforelæsning mandag 14 - 16:

19/2: Anders Østergaard: Introduktion til videnskabsteori. 

 5/3: Jan Aage Rasmussen: Strukturalisme

19/3: Anders Østergaard: Marxisme, kritisk teori og moderne samfundsteori

16/4: Jan Aage Rasmussen: Fænomenologi

23/4: Bo Jørgensen: Hermeneutik

14/5: Bo Jørgensen: Dekonstruktion og poststrukturlisme

28/5: Mogens Olesen: Videnskabsteori i mediefaget.

 

Holdundervisning og fællesforelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur