HDAB01277U DAN; Moderne litteratur og litteraturteori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Literature and Literary Theory

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence i forhold til dansk litteratur efter ca. 1870.

 

Fællesforelæsninger efterår 2017

 

 1. 5/9: Litteraturhistorie og tekstanalyse. Principielle betragtninger med henblik på studium og opgaveskrivning (Erik Skyum-Nielsen)
   

 2. 12/9: Det moderne gennembrud og det moderne litterære felt (Jens Bjerring-Hansen)
   

 3. 19/9: Biografisk metode - med Georg Brandes' Kierkegaard-biografi (1877) som eksempel (Johnny Kondrup)
   

 4. 26/9: Ibsen og Brandes (Jørgen Haugan)
   

 5. 3/10: Hermeneutik (Mads Bunch)
   

 6. 10/10: Avantgarde, ekspressionisme - og formalisme som litteraturteori (Torben Jelsbak)

   (Efterårsferie)
   

 7. 24/10: Psykoanalyse og litteratur (René Rasmussen)
   

 8. 31/10: Eksistentialisme (Marianne Stidsen) 
   

 9. 7/11: Nykritik (Jan Rosiek)
   

 10.  14/11: Dekonstruktion (Bo Jørgensen)
   

 11.  21/11: Performativitet, autofiktion og litterær selvfremstilling (Mads Bunch)
   

 12.  28/11: Genre og paratekst (Jacob Ølgaard Nyboe)
   

 13.  5/12: Verdenslitteratur og postkolonialisme (Bergur Rønne Moberg)
   

 14.  12/12: Opgavevejledning – formalia og gode råd til en vellykket akademisk opgave (Kim Byvald)

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur