HDAB01267U DAN; Sprog 3 – Semantik, interaktionsanalyse og sprogteori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language 3 – Semantics, Interaction Analysis, and Linguistic Theory

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 (teorier om) sproglig betydning, interaktion, genre, argumentation samt generel sprogteori.

Færdigheder i at:

analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betyd-ningsstrukturer i forelagte sammenhængende tekster, herunder argumen-ter

analysere samtaleforløb og placere en sprogprøve i den eller de relevante genre(r)

formulere et sprogligt problem og give et begrundet forslag til at løe det

udnytte relevante it-ressourcer.

Kompetencer i at

forholde sig kritisk og teoretisk reflekteret til betydning og interaktion.

 

Fællesforelæsninger:

Uge 36    4/9   Semantik 1  Jan Heegård Petersen

Uge 37   11/9  Semantik 2 Elisabeth Engberg-Petersen

Uge 38   18/9  Pragmatik 1 John E Andersen

Uge 39   25/9  Pragmatik 2 Ib Ulbæk

Uge 40    2/10  Akademiske genrer m/argumentation  Anne Smedegaard

Uge 41    9/10  Abstract Feedback

Uge 42  16/10  Efterårsferie

Uge 43  23/10  Strukturalisme Frans Gregersen

Uge 44  30/10  Funktionalisme Tanya Karoli Christensen

Uge 45   6/11  Kognitivisme Kasper Boye

Uge 46  13/11  Generativ lingvistik Sten Vikner

Uge 47  20/11  Variationslingvistik  Torben Juel Jensen

Uge 48  27/11  Samtaleanalyse  Søren Beck Nielsen

Uge 49  4/12   Sproglig Etnografi  Martha Karrebæk

Uge 50  11/12  Poststrukturalisme og diskursanalyse Pia Quist

Uge 51  18/12  Integrativ lingvistik og opsamling Dorthe Duncker

 

 

 

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur