HDAB01248U DAN; Medieanalyse 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media Analysis 2

Kursusindhold

Fællesforelæsning F18:

14. februar  Public service og offentlighed (Sophie Engberg Sonne)

14. marts  Smag og afsmag - medier og segmenter  (Palle Schantz Lauridsen)

4. aprilTværmedialitet (Helle Kannik Haastrup)

18. aprilMedier som miljø: Medium Theory og Medieøkologi (Mogens Olesen)

2. majSociale medier og privacy (Louise Yung Nielsen)

16. majDigital dannelse (Mogens Olesen)

23. maj  Medieanalyse – medieteori (Palle Schantz Lauridsen)

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.

Fællesforelæsninger F18:
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur