HDAB01227U DAN; Litteraturanalyse + fællesforelæsning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Fællesforelæsninger E2017

 

(1) 4.9. Hvordan man læser (Erik Skyum-Nielsen)

(2) 11.9. Novelleteori (Erik Skyum-Nielsen)

(3) 18.9. Den litterære bevidsthed (Jan Aage Rasmussen)

(4) 25.9. En tekst er aldrig uskyldig. Om udgavers og varianters betydning for tekstanalysen (Johnny Kondrup)

(5) 2.10. Nærlæsning i nykritik og strukturalisme (Erik Skyum-Nielsen)

(6) 9.10. Aktuel dramatik (Anne Middelboe Christensen)

16.10: Efterårsferie

(7) 23.10. Sprogbillede, betydning og udsigelse i lyrik (René Rasmussen)

(8) 30.10. Lyrik: Genre, sprog, teori (Jan Rosiek)

(9) 6.11. Genre og fortolkning (Sune Auken)

(10) 13.11. Rytmen i poesien. Fra ældre til ny metrik (Erik Skyum-Nielsen).

(11) 20.11. Digital poesi m.m. (Krista Stinne Greve Rasmussen)

(12) 27.11. Drama og dramaanalyse (Erik A. Nielsen)

(13) 4.12. Autofiktion (Mads Bunch)

(14) 11.12. Genre og paratekst (Jacob Ølgaard Nyboe)

 

  

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisning
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Bedømmes af eksaminator.