HDAB01207U DAN; Sprog 1 - Tale & skrift

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing (constituent and compulsory)

Kursusindhold

Fælles forelæsninger E2017 onsdage 15-17 auditorium 23.0.50:

(1) 6.9 Sproghistorie (lektor Thomas Olander)

(2) 20.9  Studieteknik

(3) 11.10 Dialektologi (lektor Henrik Hovmark)

(4) 25.10 Dansk Prosodi (lektor Nicolai Pharao)

(5) 8.11 Sprogholdningsstudier i Danmark (professor Tore Kristiansen)

(6) 22.11 Skrift og tale, bogstav og lyd (lektor Holger Juul)

8/) 6.12 Sprogvidenskabens discipliner (professor Frans Gregersen)

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både undervisning og til fællesforelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 45
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portofolien består af 3 bundne skriftlige opgaver á 2-3 normalsider, der afleveres i løbet af semestret. Opgaverne bedømmes enkeltvis og der gives en samlet bedømmelse ved semestrets afslutning hvor alle opgaver vægtes lige meget. En af opgaverne omhandler elementet "dansk skriftsprogsnorm".
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur