HDAB00068U DAN; Bachelorprojekt (Dansk)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelor's project

Kursusindhold

Dansk Bachelorprojekt

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen 

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur