HDAB00048U DAN; V4 Sproglig etnografi: Forskelligheder, identiteter og normativitet i kommunikation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Linguistic ethnography: Diversities, identities, and normativity in communication

Kursusindhold

Dette kursus er en introduktion til metoden Sproglig etnografi (Rampton 2007, Maybin & Tusting 2011, Snell et al. 2015) med særlig fokus på analyser af interaktion.

Kurset henvender sig til alle med interesse for sprog som socialt fænomen. Vi skal undersøge betydningen af finkornede sproglige detaljer for identitetsarbejde, menneskers relationer og den sociale verden. Gennem kritiske spørgsmål til sproglige grænsedragninger skal vi se på hvad normer bliver brugt til i menneskers liv og hvordan de opstår, vedligeholdes, udnyttes og udfordres.

 

Sproglig etnografi arbejder med mange typer af problemstillinger og anvendes gerne inden for forskellige fag. Altid er det dog ud fra et sprogligt perspektiv og med en forståelse af sprog og omverden som noget, der skabes i samklang med hinanden. Etnografiske vinkler bruges til at forstå hvordan sproget er placeret i menneskers virkelighed. Kursusdeltagerne vil stifte bekendtskab med forskningsprocessen og med team-baseret arbejde. Kurset vil bygge på de færdigheder til at beskrive sprog, deltagerne allerede har tilegnet sig, men vil også give deltagerne mulighed for at forstå og tilgå sproget på nye måder.

 

Kurset vil inddrage en række sociale kontekster, især skoler, arbejdspladser, familier, sociale medier, offentlige byrum og mad. Vi vil arbejde med, hvordan de kan analyseres ud fra en sproglig etnografisk vinkel. Vi vil læse forskellig teori om centrale begreber som fx mobilitet, diversitet, socialisering, identitet og autenticitet, men også gå i dybden med metode. Kurset vil have tid afsat til arbejdet med den skriftlige eksamensopgave.  

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

På baggrund af dette kursus forventes den studerende at dokumentere færdigheder i at:

 • formulere undersøgelsesspørgsmål inden for fagets område.

 • kunne indsamle relevant empirisk materiale til afklaring af formulerede spørgsmål.

 • udvælge materiale til at besvare formulerede spørgsmål.

 • analysere indsamlet empirisk materiale med anvendelse af de metodiske værktøjer som tilgangen tilbyder.

 • behandle og diskutere empirisk materiale mundtligt såvel som skriftligt.

 • Desuden skal den studerende kunne.

 • demonstrere indsigt i sproglig etnografi.

 • diskutere forskellige analytiske tilgange i forhold til empirisk materiale.

 • foreslå praktiske konsekvenser af sine analyser.

 

Se i øvrigt den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 132,5
 • Holdundervisning
 • 70
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Eksamen består i en fri skriftlig hjemmeopgave. Denne skal inddrage empirisk materiale indsamlet i forbindelse med kurset. Teori gennemgået på kurset skal anvendes, og der skal indgå refleksioner over metoderne benyttet til indsamling og analyse. Den kreative besvarelse vil blive tildelt særlig vægt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur