HDAB00028U DAN; V2: Creative Writing i Teori og Praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Creative Writing. Theoretical and Practical

Kursusindhold

På kurset undersøger vi litteraturen teoretisk og praktisk. Teoretisk ved at gennemgå tekster fra flere forskellige stilstrømninger (mestendels dansk litteratur) og narrative teorier, der behandler fortælleteori og genre, samt selvfølgelig skriveteori (b.a. Pablo Llambias og Robert Zola Christensen). Praktisk foregår det ved at deltagerne selv skriver en kortere tekst eller digt pr. uge (bunden opgave udstukket af underviserne) og får feedback fra hinanden via programmet Peergrade. Der vil også være feedback fra underviserne i timerne.  De tre ugentlige timer vil blive brugt på gennemgang af skønlitterære tekster (af bl.a. Olga Ravn, Theis Ørntoft, Christel Wiinblad, Jan Sonnergaard, Peter Adolphsen, Helle Helle og Pia Juul) og teori (bl.a. Phelan, Behrendt, Stounbjerg), mens de resterende to ugentlige timer er slået sammen i fire skriveworkshops med forfatteren og litteraten Robert Zola Christensen (Docent, Lunds Universitet). Han har bl.a. skrevet Manual til skrivekunsten (2005), som vi vil benytte på kurset. De fire workshops med Robert Zola Christensen finder sted følgende torsdage fra kl. 10-15

 

22/2: ”Sprog som kunstnerisk materiale”

15/3: ”Struktur og plot”

12/4: ”Karakterer og karaktanter”

26/4: ”Litteratur og virkelighed”

 

Formålet med kurset er at skærpe deltagernes litteraturforståelse, sans for sprog, nærlæsningsevner og genre- og traditionsbevidsthed. Og generelt at gøre deltagerne bedre til at skrive og tænke kreativt samt at udvikle kompetencer ift. at give og modtage feedback. Og selvfølgelig at levere en spændende, kreativ og tryg ramme for at deltagerne kan udvikle egen skrift i samspil med underviserne og hinanden.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave

Opgaven skal indeholde egen tekstproduktion (max 8 sider, min 5 sider). Den resterende del af opgaven bruges til at reflektere over den vedlagte tekstproduktion mht. fx genre, fortælleteknik og sprog med inddragelse af litteratur- og skriveteori benyttet på kurset.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur