HDAÅ01254U ÅU DAN Litteraturhistorie (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Litteraturhistorie

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og formidlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870. Dette omfatter flg. dimensioner:

Viden om og forståelse af:

 • De litteraturhistoriske perioder og deres centrale genrer, forfatterskaber og værker
 • De centrale litteraturhistoriske begreber (fx kontinuitet og brud, udvikling, transmission og intertekstualitet)
 • Litteraturens samspil med andre kulturelle udtryk

 

Færdigheder i at:

 • Undervise i litteraturhistoriske emner i forskellige sammenhænge
 • Medvirke i den offentlige diskussion af litterære emner som både debattør og arrangør
 • Anvende sproget, herunder litteraturhistoriske og litteraturanalytiske begreber, nuanceret og præcist i tale og skrift
 • Fremfinde digitale tekster og markere dem ud fra formelle, stilistiske og tematiske kriterier med henblik på præsentation af egne relevante iagttagelser.
 • Præsentere og formidle egne litteraturhistoriske iagttagelser og refleksioner under smidig anvendelse af it.

 

Kompetencer i at:

 • Reflektere over faget litteraturhistorie, dvs. diskutere fagets centrale begreber og se dem i historisk sammenhæng (som retningsgivende eksempler kan nævnes litteraturhistorien som genre eller konstruktion, periodebegrebet, genrebegrebet og begrebet ’litteratur’).
 • Se litteraturen dels som en kunstart i stadig forandring, dels i dens samspil med andre kulturelle udtryk.
 • Indhente relevant og præcis information via forskellige medier: Fra fagets litteraturhistoriske oversigter og leksika over biblioteker og arkiver til elektroniske søgeværktøjer
 • Organisere en fagligt forsvarlig fremstilling af litteraturhistoriske emner, såvel mundtligt som skriftligt, og citere og henvise på en fyldestgørende og forståelig måde (dette inkluderer også en tekstkritisk bevidsthed om, at litterære værker indgår i et tilblivelses-og overleveringsforløb, og om forholdet mellem autentiske og bearbejdede (normaliserede, forkortede, oversatte) tekster).

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her:  http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • I alt
 • 48
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve