HDAÅ01244U ÅU DAN Medieanalyse 2 - Medieteori og kontekst (forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media Analysis 2 – Media Theory and Context

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og medieteoretiske kontekst.
  • Færdigheder i at analysere medieprodukter i disse kontekster
  • Kompetencer i at forholde sig metodisk reflekteret til sin egen analytiske praksis

 

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave