HDAÅ01223U ÅU DAN Litteraturanalyse (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU Dansk - Litteraturanalyse

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktion
 • litteraturanalysens seks hoveddimensioner (udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik)
 • litteraturens hovedgenrer og disses undergenrer
 • tekstanalytisk metode og teori.

 

Færdigheder i

 • beskrivelse og analyse af litterære tekster
 • formidling af egne analytiske iagttagelser
 • tilegnelse af og refleksion over andres analytiske bidrag.

 

Kompetencer i

 • litterær tekstanalyse og hertil knyttet faglig refleksion.
Holdundervisning med øvelser, forelæsninger, oplæg og diskussioner i plenum
og i studiegrupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • I alt
 • 48
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse:
- Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af forberedelse til og aktiv deltagelse
i min. 80 % af undervisningsgangene.
- 2-3 bundne skriftlige hjemmeopgaver på i alt 11-14 normalsider.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået