HDAÅ01213U ÅU DAN Medieanalyse 1 - Medier, æstetik og genrer (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media Analysis 1 – Media, Aesthetics and Genres

Kursusindhold

Modulet Medieanalyse 1 giver den studerende:

Viden om og forståelse af

  • medieprodukter og de elementer, de består af.

 

Færdigheder i at

  • opløse et medieprodukt i dets elementer og vise, hvordan elementerne er sammenføjet, så de danner medieproduktets betydning og særpræg, og anvende relevante it-ressourcer.

 

Kompetencer i at

  • anvende grundlæggende medieanalytiske begreber i analysen af moderne medieprodukter og analysere moderne medieprodukter med henblik på disses genremæssige forhold, hvad angår strukturelle, æstetiske og historiske elementer.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 24
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala