HBAÅ00721U ÅU BAL, Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk med grammatik (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Translation from Bosnian/Croatian/Serbian into Danish

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk 

Kursusindhold

I dette kursus bygger vi videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig i begyndersprogskurserne Propædeutik 1 og 2 eller har erhvervet sig på anden vis.*

Vi arbejder med at kunne afkode former og sætningskonstruktioner i tekster på bosnisk/kroatisk/serbisk af almindelig sværhedsgrad, således at man som studerende lærer at læse, forstå og dermed at kunne oversætte avisartikler, skønlitteratur og faglitteratur til dansk med ordbøger som det eneste hjælpemiddel.  Et vigtigt element i undervisningen er derfor også grammatikken i bosnisk/kroatisk/serbisk. Efter endt kursus kan man selvstændigt arbejde videre med at læse og forstå tekster på  bosnisk/kroatisk/serbisk.

Teksterne, der arbejdes med, er ægte tekster på bosnisk, kroatisk, serbisk og montenegrinsk. Bosnisk, kroatisk, serbisk og montenegrinsk er i dag fire officielle sprog, men de ligner hinanden så meget at de indtil for 25 år siden gik under ét navn: serbokroatisk.

*) Det påkrævede niveau svarer nogenlunde til C-niveau fra gymnasieskolerne. For en individuel vurdering af om man er på dette niveau, kan man henvende sig til underviseren på kurset: Martin Schou Madsen, på martmads@hum.ku.dk  

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:  
Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk (fagelementkode HBAB00721E) 

 

Mønnesland, Svein, Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, Sypress, Oslo 2002 (el. senere)

[kan anskaffes via Academic books: http:/​/​www.academicbooks.dk/​ku-soendre eller: KUA2, bygning 14, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S]

Tekster, øvelser og andet undervisningsmateriale bliver gjort elektronisk tilgængelig ved kursets begyndelse. 

Seminar med mini-forelæsninger om grammatiske emner, gruppearbejde, fælles opgavegennemgang, studenteroplæg.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse