HBAÅ00011U ÅU BAL, Bosnisk, kroatisk, serbisk propædeutik 1 (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language 3

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk 

Kursusindhold

Den studerende lærer både at kommunikere mundtligt i samtalesituationer, der omhandler almindelige gøremål og at læse og skrive simple tekster på bosnisk/kroatisk/serbisk. Bosnisk/kroatisk/serbisk er en gruppe af sprog, der tales i store dele af det tidligere Jugoslavien, nemlig Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro. Forskellene mellem de i dag fire officielle sprog ligger i detaljen.

Som studerende vil man lære at forstå alle fire, men det anbefales at man ganske tidligt i forløbet beslutter sig for hvilket af de fire sprog man ønsker at tale.  Om der vitterligt er tale om fire forskellige sprog er primært et politisk spørgsmål. Faktum er at de indtil for 25 år siden gik under det fælles navn serbokroatisk. 

Som kursusdeltager opnår du de kommunikative færdigheder, nævnt ovenfor, ved at arbejde med at lytte til, gentage, læse og samtale om tekster og lydfiler i timerne.  Forståelsen for og evnen til at danne sætninger på bosnisk/kroatisk/serbisk får man som studerende også ved at arbejde med skriftlige og mundtlige hjemmeopgaver som herefter gennemgås i timerne. Indlæringen af et ordforråd (ca. 40 ord om ugen) og bøjninger opnår man dels gennem ovennævnte aktiviteter, men også gennem udenadslære. 

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:  
Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 1 (fagelementkode HBAÆ00011E) 

 

Et begyndersystem bestående af tekster, lydfiler, ordlister, opgaver og grammatik, der kan hentes i kursets grupperum på KU.net eller ved henvendelse til kursets underviser på: martmads@hum.ku.dk

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, skriftlige opgaver, oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, udenadslære samt dialog mellem underviser og studerende.
Undervisningen ligger mandag og torsdag fra 18-21
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse