HAUK00167U AUD; Fordybelseskursus D: Design og evaluering af udviklingsprojekter

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Design and evaluation of educational intervention projects

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Formål: Kommunerne er i stigende grad interesserede i at udvikle og dokumentere nytten af deres ydelser. Kursets overordnede formål er, at forbedre deltagernes forudsætninger for at tilrettelægge, evaluere og rapportere udviklingsprojekter om støtte af sproglige og skriftsproglige færdigheder. Det drejer sig i særlig grad om at præcisere og styrke sammenhængene mellem projekternes mål (problemformulering), forslagene til hvordan målene nås (problemløsningsforslag/intervention), og mulighederne for at evaluere opfyldelsen af projekternes mål. Gode forudsætninger inden for disse områder styrker sandsynligheden for, at deltagerne selv og andre kan drage nytte af gennemførte projekter. Færdighederne fra kurset vil også være direkte nyttige ved empiriske specialer.

Kurset er projektorienteret. I løbet af kurset designer vi et eller to projekter. Undervisningen vil være centreret omkring at støtte de studerende i at indhente og fortolke relevant litteratur, formulere klare mål for projekterne, designe interventionen og tydeliggøre, hvordan projektet skal evalueres.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur