HAUK00147U AUD; Fordybelseskursus B: Sprog og kommunikation hos børn med autisme

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language and communication in children with autism

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Autisme er en sammensat udviklingsdivergens, som kommer til udtryk på mangeartede måder i interesser og adfærd, såvel i socialt samspil og kommunikation med andre.

Sprogligt spænder gruppen af børn med autisme vidt fra børn med alderstilsvarende sprog og ofte med et stort ordforråd til børn som aldrig udvikler et funktionelt verbalt sprog. Pragmatiske vanskeligheder i den sociale brug af sprog kendetegner alle børn med autisme, men mange har desuden vanskeligheder og begrænsning i de fonologiske, grammatiske og semantiske aspekter ved funktionel sprogbrug.

Børnenes funktionsniveau og udviklingsmuligheder er tæt sammenhængende med det sproglige niveau, og samtidig viser effektforskningen, at de mest markante resultater af autismeintervention kan opnås inden for det sproglige område.

Det primære formål med kurset er, at deltagerne opnår indgående kendskab til de sproglige og kommunikative vanskeligheder, der optræder hos børn med autisme. De studerende vil stifte bekendtskab med den aktuelle forskning indenfor området, samt de vigtigste autismerettede logopædiske interventioner og udredningsinstrumenter.

Fordybelseskurset vil forelæsningsbaseret med studenteroplæg undervejs og afsluttes med en individuel skriftlig opgave.  

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur