HAUK00117U AUD; Læsning I: Skriftsproglige færdigheder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Reading I: Literacy abilities

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Studieelementet handler om tilegnelse af skriftsproglige færdigheder og tegn på vanskeligheder i denne proces. Det strækker sig fra tidlige forudsætninger for læsning og stavning til videregående læsning. Det drejer sig om de væsentlige komponenter og disses udvikling i læse- og staveprocessen, om faktorer af betydning for teksters ”læsevenlighed” og desuden kendetegn i læsning og stavning hos elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder testning og observation til identificering og afgrænsning af vanskeligheder.

For alle studerende, som har et kendskab til sprogbeskrivelse af dansk (fonetik, morfologi, syntaks) svarende til 15 ECTS på BA-niveau - og til psykolingvistik svarende til mindst 7,5 ECTS. Desuden er et elementært kendskab til statistik en fordel.
Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden, skriftlig prøve uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur