HAUK00107U AUD; Audiologi I: Medicinsk og teknisk audiologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Audiology I: Medical and Technical Audiology

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Undervisningen omhandler hørenedsættelser som følge af ørets og hørelsens sygdomme samt medicinske undersøgelsesmetoder til diagnosticering af disse. Desuden dækker studieelementet viden om psykoakustik og om teknisk apparatur til analyse, diagnosticering og behandling indenfor audiologien.

Kurset består af tre moduler:
1. Psykoakustik
2. Medicinsk audiologi
3.Teknisk audiologi som vil foregå på Lingvistisk Laboratorium

Studiemønsteret er kun for studerende med grundfagsuddannelse i Audiologopædi.
Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 127,5
  • Forberedelse
  • 210
  • Holdundervisning
  • 75
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden, skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur