HAUK00058U AUD; Fordybelseskursus C: Implanterbare høreløsninger

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Implantable Hearing Solutions

Kursusindhold

Det audiologiske område omfatter mange forskellige behandlingsløsninger for høretab. Indenfor området af implantérbare løsninger er bl.a. cochlear implantater (CI) og benforankrede høreløsninger (BAHS), som udgør en voksende andel i behandlingen af de medfødt svære høretab, pludselig døvhed, blandede høretab m.m.

Formålet med kurset er, at de studerende lærer om:

 • Kandidatur for de mange forskellige implanterbare høreløsninger og fordele og ulemper ved disse

 • Teori bag de alternative måder at levere lyd på, vibratorisk, elektrisk og akustisk

 • Det kirurgiske indgreb bag cochlear implantering, aktivering og rehabilitering samt kirurgisk implantering af benforankret implantat

 • Lydprocessering i CI og BAHS processorer

 • Outcomes forbundet med behandlingen med de forskellige løsninger og evidensen bag

 

Undervisningen vil bestå af oplæg fra undervisere med brug af relevante cases. Litteraturen til undervisningen vil være nye videnskabelig publikationer indenfor feltet samt baggrundslitteratur dækkende de fundamentale teorier i feltet. Undervisningen vil ligeledes indbefatte en praktisk undervisningsgang med hands-on introduktion til processorer, software og kirurgi. 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

 

Litteratureksempler:

Hodgetts et al. (2017) DSL prescriptive targets for bone conduction devices: adaptation and comparison to clinical fittings, International Journal of Audiology

Reinfeld et al. (2015) New developments in bone-conduction hearing implants: a review. Medical Devices: Evidence and Research

Lunner et al. (2016) Using Speech Recall in Hearing Aid Fitting and Outcome Evaluation Under Ecological Test Conditions, Ear & Hearing

Schwartz et al. (2016) Auditory Brainstem Implant Program Development, The Laryngoscope

American Laryngological, Rhinological and Otological Society

Anu Sharma et al. (2017) Cross-modal plasticity in developmental and age-related hearing loss:

Clinical implications, Hearing Research

 

Baggrundslitteratur:

Zeng et al. (2015) CI Auditory Prostheses and Electrical Hearing

Cooper et al. (2006) Cochlear Implants A Practical Guide

Clark (2006) Cochlear Implants Fundamentals and Application

Kompis M. & Caversaccio M.-D. (2011) Implantable Bone Conduction Hearing Aids 

For at kunne deltage i dette kursus et det en forudsætning, at du har bestået Audiologi I.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 77
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Kurset afsluttes med en individuel skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende demonstrerer sine færdigheder gennem kritisk tilgang til og diskussion af et emne indenfor det gennemgåede felt.