HAUK00048U AUD; Fordybelseskursus B: Kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Audiologopedic Specialisation B

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende får indgående kendskab til kognitive kommunikationsforstyrrelser som et audiologopædisk arbejdsfelt; herunder afdækning, undersøgelsesbeskrivelse og genoptræningsmetoder for både personen med erhvervet hjerneskade og de pårørende.

Det er endvidere et formål, at de studerende opnår en forståelse af kognitive funktionsforstyrrelser relateret til social kognition og eksekutive funktioner og et indblik i det tværfaglige samarbejde mellem audiologopæder, neuropsykologer og andre faggrupper omkring personer med kognitive kommunikationsforstyrrelser.

Ud over at læse om forskellige afdækningredskaber og genoptræningsmetoder samt deres anvendelse i konkrete forskningssammenhænge skal de studerende på kurset arbejde med konkret casemateriale og afprøvning af redskaber, metoder og fagligt fyldestgørende beskrivelser. De studerende skal også forholde sig til relevans og udfordringer ved forskellige tilgange – både ud fra den læste litteratur og egne erfaringer med anvendelsen af metoderne.

Undervisningen består primært af korte oplæg fra underviserne, korte fremlæggelser fra de studerende, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og udvalgte metoder anvendt på casemateriale. Der vil primært tages udgangspunkt i voksenområdet, men børneområdet vil også i nogen grad berøres.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-Tilvalg:

2007-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

Væsentlige kilder

Hartley, L. (1995). Cognitive-Communicative Abilities Following Brain Injury: A Functional Approach (1st Edition).

Macdonald, S. & Johnson, C.J. Assessment of subtle cognitive communication deficits following acquired brain injury: A normative study of the Functional Assessment of Verbal Reasoning and Executive Strategies (FAVRES). Brain Injury 2005; 19: 895–902.

 

McDonald, S., Togher, L. & Code, C. (Eds) (2013). Social and communication disorders following traumatic brain injury (2nd Edition).

Togher, L. et al. The effectiveness of social communication partner training for adults with severe chronic TBI and their families using a measure of perceived communication ability. Neurorehabilitation 2016; 38(3):243-55.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave underforudsætning af aktiv undervisning 75% fremmøde og selvstændig fremlæggelse et afgrænset emne.