HAUK00028U AUD; Læsning II: Skriftsproglige vanskeligheder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Reading II: Literacy difficulties

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Dette anvendelsesfag dækker skriftsproglige vanskeligheder med hovedvægt på deres årsager og afhjælpning.

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

 

Holdundervisning og praktikundervisning
Inden prøven aflægges, skal Læsning I være bestået.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 150,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Praktik
 • 10
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden 7-dages hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur