HAUK00018U AUD; Audiologi II: Pædagogisk Audiologi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Audiology II: Pedagogical Audiology

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan:

- beherske den pædagogiske audiologi, herunder (re)habiliteringens audiologi – såvel på børne- som voksenområdet;

- vurdere et hørehandicaps art, omfang og indflydelse på den hørehandicappedes totale livssituation,

- foretage en samlet vurdering af den hørehandicappedes behov for tekniske hjælpemidler (høreapparat m.v.) på baggrund af ovenstående analyse;

- opstille en undervisningsplan omfattende formidling af hørehandicappets problematik, høreapparaters og andre tekniske hjælpemidlers rette brug, træning i mundaflæsning, artikulationstræning og optræning af den auditive skelneevne.

- beskrive, hvilke andre (re)habiliterings tiltag der bør tilbydes hørehandicappede i forskellige livssituationer.

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen


Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

 

 

Holdundervisning
Inden prøven aflægges, skal Audiologi I være bestået.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • Holdundervisning
 • 84
 • Praktik
 • 10
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 430
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ekstern censur