HAUB00558U AUD; Sprogvanskeligheder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language difficulties

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Sprogvanskeligheder består af tre dele: Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser/dysfasi, afasi og praktik.

Udviklingsmæssige sprogforstyrrelserDysfasi

Eksaminanden kan:

Vurdere forskellige former for sproglige forstyrrelser på baggrund af den normale sprogudvikling og de mest anerkendte sproglige testmaterialer.

Opstille og evaluere trænings- eller behandlingsprogrammer beregnet på forskellige trin af den sproglige udvikling.

Afasi

Eksaminanden kan:

Redegøre for de kommunikative, sproglige, kognitive og psykosociale vanskeligheder ved afasi.

Beherske afasiens ætiologi samt de væsentligste teorier og undervisningsformer.

Diagnosticere forskellige symptomer og former for afasi gennem testning.

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere relevant undervisning såvel individuelt som i gruppe.

Praktik

Eksaminanden kan:

Redegøre for praktisk tilrettelæggelse og udførelse af undervisning af både børn og voksne med sprogvanskeligheder

Selvstændigt planlægge og forestå et mindre antal undervisningslektioner med supervision fra en uddannet logopæd

Redegøre for den løbende evaluering af klienterne og for undervisningsmetoder og -materialer.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

 

Holdundervisning og praktik
Sprogvanskeligheder indeholder undervisning i henholdsvis Afasi og Dysfasi.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Del A kan dække teoretisk stof, og del B kan være en case.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur