HAUB00547U AUD; Stemme, stemmelidelser og stammen

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Voice and fluency disorders

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Stemme og stemmelidelser

Eksaminanden kan

• analysere talestemmen med brug af såvel auditive som instrumentelle metoder

på basis af kendskab til talestemmens anatomi og fysiologi

• identificere funktionelle og organiske stemmelidelsers årsager, udvikling,

fremtrædelsesformer, diagnosticering og behandling

• opstille individuelt tilpassede mål med den logopædiske stemmebehandling

ud fra blandt andet diagnose, stemmefunktion og individets krav til stemmen

• opstille individuelt tilpasset behandlingsprogram ud fra diagnose og stemmefunktion

• vise et bredt kendskab til de mest anerkendte stemmemetoder, disses

praktiske og teoretiske grundlag, og hvorvidt de er evidensbaserede

• vise et bevidst forhold til egen stemme og dens funktioner med henblik på

at kunne bruge den som et værktøj i stemmeundervisningen

• på et kvalificeret grundlag henvise til foniatrisk undersøgelse og evt. behandling

• måle og evaluere effekten af et behandlingsforløb.


Stemmepraktikken

Eksaminanden kan

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og

voksne med stemme- og talevanskeligheder

• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne

• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.


Stammen

Eksaminanden kan

• beherske de væsentligste teorier og forskningsresultater om stammen samt

kunne redegøre for de undervisningsmetoder, der almindeligvis anvendes

over for stammen

• beherske de praktiske undersøgelsesprocedurer med henblik på at kunne

foretage en differentieret diagnose og tilrettelægge, forestå og evaluere et

undervisningsforløb

• udvise kendskab til de væsentligste teorier og forskningsresultater om løbsk

tale samt kunne redegøre for de undervisningsmetoder, der almindeligvis

anvendes over for løbsk tale.

Prøveemnet (stemmelidelser eller stammen) afgøres individuelt ved lodtrækning.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Sprog og psykologi I og
Anatomi og fysiologi I og II være bestået.
Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse blandt andet i form af
auditiv træning af de studerende. Desuden indgår praktikundervisning.
Til faget stemme og stemmelidelser er der en praktik på 5-15 timer. Praktikken skal gennemføres, som en del af eksamen. Efter praktikken skal den studerende være blevet sat bedre i stand til at

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og
voksne med stemme- og talevanskeligheder
• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne
• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervis-ningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur