HAUB00527U AUD; Talens akustik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Acoustics of speech

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• redegøre indgående for talens akustik, herunder sammenhængen mellem

akustik og artikulation

• redegøre for de almindeligt anvendte kvantitative metoder til beskrivelse af

ovenstående

• forstå de væsentligste aspekter af talens perception på elementært niveau.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Sprogvidenskab I og II være
bestået.
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler (pensumlitteratur, ordbøger
og egne noter).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur