HAUB00488U AUD; Sprogvidenskab II

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Linguistics II

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 dansk udtale (fonetik og fonologi)

 bøns tidlige sproglige udvikling og de afgøende forudsæninger for den.

Færdigheder i:

 deskriptiv fonetisk transskription

 semantisk og pragmatisk analyse

 at iagttage og vurdere børns tidlige sproglige udvikling.

Kompetencer i at:

 læse den øvrige del af fagets litteratur, som forudsætter sprogvidenskabelig indsigt

 arbejde med sproglige udviklingsvanskeligheder (dysfasi), som forudsætter indsigt i den tidlige sproglige udvikling.

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Stedprøve 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur