HAUB00477U AUD; Anatomi og fysiologi I

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Anatomi and Physiology I

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• redegøre for medicinsk terminologi, basale biologiske begreber, cytologi og

vævslære

• beskrive lunger og respirationsfysiologi

• redegøre for larynx’ anatomi og stemmedannelse

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80
% af undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur