HAUB00467U AUD; Sprog og psykologi I

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language and psychology I

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• redegøre for almen udviklingspsykologi og kognitionspsykologi

• forstå kommunikativ formåen og begrænsninger

• redegøre for relevante undersøgelsesmetoder (bl.a. test).

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Den studerende forventes
i gruppe at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse efter underviserens
vejledning og at fremlægge hypotese, metode, resultater og at diskutere
dem for holdet. Desuden forventes den studerende i gruppe at udforme en
mindre skriftlig rapport (en fri skriftlig hjemmeopgave) fra undersøgelsen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdel-tagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur