HAUB00017U AUD; Bachelorprojekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Individuelt vejledning

Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur