HASB00028U Society A (Assyriology)

Volume 2017/2018
Education

Curriculum for bachelor studies in Near Eastern Ancient Cultures with central focus on Assyriology, Near Eastern Archaeology or Egyptology, 2015

Curriculum for elective bachelor studies i Assyriology, 2007

 

 

Content

This course will discuss aspects related to Mesopotamian social, economic, and political history and archaeology.

Studerende skal samtidig følge kurset: TORS OLD, A Comparative Introduction to Ancient Civilizations https://kurser.ku.dk/course/htor00018u/2017-2018

 

Learning Outcome

BA 2015-studieordning
Samfund A (fagelementkode HASB00431E)

BA 2007-studierodning:
Samfund 1 (Fagelementkode HASB10021E)

J.N. Postgate, Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History (Routledge, 1994) samt supplerende litteratur

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, om end der også vil være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner.
  • Category
  • Hours
  • Lectures
  • 84
  • Preparation
  • 328,5
  • Total
  • 412,5
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment