HARB00647U ARAB, Kommunikativt arabisk 3 (C) (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communicative Arabic 3

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk, Tyrkisk, 2015

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

For tilvalgsstudiet på BA-Niveau i Arabisk, 2007

Kursusindhold

Træning af de kommunikative færdigheder – læse, skrive, lytte, tale – på arabisk fortsættes. De første ca. 10 undervisningsgange arbejder vi med udgangspunkt i skønlitteratur, film og debatindlæg i arabisk presse og på nettet med forskellige samfundsrelevante temaer, der har givet anledning til debat i den arabiske verden. Den sidste periode forsættes arbejdet med temaer samtidig med planlægningen af eksamensopgaven. Klasseundervisningen bliver lagt an på de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning:
Kommunikativ arabisk C (fagelementkode HARB00641E)

BA 2010-ordning:
Kommunikativt arabisk 3 (fagelementkode HARB01301E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Kommunikativt arabisk 3 (fagelementkode HARB10121E)

Holddeltagere skal anskaffe sig filmen ´Imarat Ya´qubiyan, romanen af samme navn og evt. den engelske eller danske oversættelse. Adgang til øvelser og instruktioner foregår via undervsiningsportalen Absalon.

Kommunikativt arabisk 2
Holdundervisning med de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5