HARB00637U ARAB, Dansk-arabisk oversættelse (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Translation Danish-Arabic

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Kursusindhold

Kurset træner oversættelse dansk-arabisk. Materialet er bygget op omkring emner for bl.a. at sikre gentagelse af ordforråd og omkring et struktureret arbejde med sproglige træk som det er vigtigt at være opmærksom på ved oversættelse fra dansk til arabisk. Den studerende skriver oversættelser, der rettes af underviseren og som gennemgås og diskuteres i timerne. Desuden arbejder kurset med forskellige typer øvelser, der støtter oversættelsesprocessen. Da kurset foregår via netsessioner, dvs. der er direkte forbindelse via internettet mellem underviser og studerende på det skemalagte tidspunkt, skal man have adgang til computer med netadgang og mikrofon. Kontakt underviser for yderligere oplysninger.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Dans-arabisk oversættelse (fagelementkode HARB00631E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Oversættelse dansk-arabisk (fagelement HARB10051E)

Internetbaserede kursus i dansk-arabisk oversættelse Al-Warrakki & Hassanein The Connectors in Modern Standard Arabic Lita Lundquist Oversættelse

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De studerendes
aktive deltagelse sker dels ved i løbet af kurset at aflevere de stillede skriftlige oversættelsesopgaver, dels ved aktiv deltagelse i hold og gruppe øvelser i timerne.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25