HARB00627U  ARAB, Arabisk litteratur C (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Arabic Literature C

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

 

Kursusindhold

Kurset gennemgår de mest relevante genrer i den arabiske litterære produktion og dens vigtigste forfattere og værker og placerer dem i en historisk kontekst. En særlig fokus sættes på den sociale udvikling af den arabiske litteratur og dens selvforståelse.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Arabisk litteratur C (fagelementkode HARB00621E)

 

Geert Jan van Gelder, ”Classical Arabic Literature. A Library of Arabic Literature Anthology”, New York-London, New York University Press, 2013; Rudolf-Ernst Brünnow, August Fischer, “Chrestomathy of Classical Arabic Prose Literature”, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2008; yderligere bibliografi omdeles i løbet af kurset

4 semestre i Mellemøstens sprog og samfund
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • I alt
  • 206,25