HARB00597U ARAB, Islam og Islamforskning (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to the Study of Islam

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Islam og Islamforskning (fagelementkode HARB10241E)

BA 2015-studieordning:
Islam og Islamforskning (fagelementkode HARB00591E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Islam og Islamforskning HARB10091E (fagelementkode HARB10011E)

BA tilvalg 2017-studieordning:
Islam og Islamforskning HARB10241E (fagelementkode HARB10241E)

 

Forelæsninger og diskussioner
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5