HARB00587U ARAB, Arabisk litteratur A (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Arabic Literature A

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Kursusindhold

Gennemgang med grammatisk analyse, korrekt læsning og oversættelse, samt perspektivering af lettere, moderne litterære tekster

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
fagelementkode HARB10221E

BA 2015-studieordning:
Arabisk litteratur A (fagelementkode HARB00581E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Tekstforståelse (fagelementkode HARB10101E)

 

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25