HARB00577U  ARAB, Kommunikativt arabisk A (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communicative Arabic A

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Kursusindhold

Der undervises i de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive. Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Kursets tema er eksil og udlændighed. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende og gruppearbejder

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB10221E)

BA 2015-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB00571E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB10011E)

Kursusmaterialet er ToRS’s internetbaserede materiale til Kommunikativt arabisk A. I undervisningen bruges et print af materialet, der kan købes i Publikom på KUA2.

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25