HARÆ00078U ARAB, Arabisk Propædeutik B (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Arabic Propeadeutics B

Uddannelse

Studieordning for mellemøstens sprog og kulturer på BA-niveau med centralt fag i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2017

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk Propædeutik A. Der arbejdes videre med grundlæggende arabisk grammatik og optræning af de kommunikative kompetencer på arabisk. Dette gøres ved grammatikgennemgang, tekstlæsning, skriftlige øvelser og samtale.

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Arabisk Propædeutik B (Fagelementkode XXXXXXX)

På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del II, lektion 1-6 og 7-12. Det foreligger også som print i to mapper, som kan købes i KUAs kompendieudsalg.

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5