HARÆ00067U ARAB, Arabisk propædeutik A (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Arabic Propædeutics 1

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Mellemøstens sprog og samfundmed specialisering i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk sprog, 2017

 

Kursusindhold

Kurset tager sigte på en indføring i arabisk sprog og grammatik. Vi begynder med det arabiske alfabet, læse- og skriveøvelser og går ret hurtigt over til at læse små tekster. Samtidig indføres i grundlæggende begreber i arabisk grammatik. Sideløbende opøves samtale med simple og siden hen mere komplicerede sætningsstrukturer. Ca. halvvejs i semestret begynder vi med den egentlige tekstlæsning. Undervisningsformen er holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i samtale, grammatikgennemgang, tekstlæsning og skriftlige øvelser

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Arabisk propædeutik A (fagelementkode xxxxxxx)

På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del I, lektion 1-10 og del 2, lektion 1- 6. I undervisningen bruges printet, der kan købes i KUAs kompendieudsalg. Desuden hører der skrivehæfte, ordliste og grammatik til kursusmaterialet

Klasseundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5