HARÅ10074U ÅU ARAB, Mellemøstens moderne samfundsforhold (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Middle Eastern society

Uddannelse

Udbydes efter studieordning for tilvalgsstudiet studiet på BA-niveau i Arabisk 2007-ordningen. Kurset kan også taget som en del af en BA på grundfaget arabisk BA og efterfølgende meriteres til TORS-fællesfag på Mellemøstens sprog og samfund 2010 eller 2015 BA arabisk. Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Kurset vil gennemgå temaer i forskningen af nutidige samfundsforhold i Mellemøsten med inddragelse af den relevante videnkabsteori, eksempelvis begrebet stamme, byforskning og den autoritære stat.

Målbeskrivelser

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau Arabisk 2007-ordningen  (Fagelementkode HARB10071E) 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0