HARÅ01302U ÅU ARAB, Kommunikativt arabisk C eller 3 (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communicative Arabic C - 3

Uddannelse

Udbydes efter: Kommunikativt arabisk C, BA 2015 Mellemøstens sprog og samfund, og Kommunikativt arabisk 3, BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi 

Kursusindhold

Træning af de kommunikative færdigheder – læse, skrive, lytte, tale – på arabisk fortsættes. De første ca. 10 undervisningsgange arbejder vi med udgangspunkt i skønlitteratur, film og debatindlæg i arabisk presse og på nettet med forskellige samfundsrelevante temaer, der har givet anledning til debat i den arabiske verden. Den sidste periode forsættes arbejdet med temaer samtidig med arbejdet med eksamensopgaven. Klasseundervisningen bliver lagt an på de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning;

Kommunikativt arabisk CBA 2015-ordning (fagelementkode HARB00641E) 

Kommunikativt arabisk 3 2010-ordningen (fagelementkode HARB01301E) , 

Kode for tilvalgsordning kommer senere.

Holddeltagere skal anskaffe sig filmen ´Imarat Ya´qubiyan, romanen af samme navn af Ala Al-Aswani og evt. den engelske eller danske oversættelse: Yacoubians Hus” . Adgang til øvelser og instruktioner foregår via undervisningsportalen Absalon.

Kommunikativt arabisk 2 efter 2010-ordningen eller kommunikativt arabisk b med litteratur b efter 2015 ordningen.
Holdundervisning med de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat
1. gang onsdag den 2. september.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28