HARÅ01295U ÅU ARAB - Moderne arabisk litteratur (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Arabic Literature

Uddannelse

Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010. 


Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Vi læser moderne arabisk litteratur på arabisk. Nogle af teksterne læses intensivt med nøje gennemgang og oversættelse – andre læses ekstensivt i et hurtigere tempo. Der skrives referater på arabisk af teksterne og tales om den litterære, kuturelle og samfundsmæssige baggrund for teksterne på dansk. 

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:

Moderne arabisk litteratur (fagelementkode HARB01291E)

Arabisk propædeutik og arabisk litteratur 1 og 2.
Holdundervisning
Undervisningen i indgår i Moderne Arabisk Litteratur samundervisning med Arabisk Litteartur A, Klassisk Arabisk Litteratur og Arabisk Litteratur C
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse