HARÅ01283U ÅU ARAB - Klassisk arabisk litteratur (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical Arabic Literature

Uddannelse

Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi.

Kursusindhold

Læsning med oversættelse og kommentar af klassiske tekster, herunder Koran tekster

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:   
Klassisk arabisk litteratur (fagelementkode HARB01281E) 

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Arabisk propædeutik
Holdundervisning
Lørdage 16-17 uge 9/9; 23/9: 7/10; 28/10; 11/11; 18/11 25/11; 9/12. Første gang lørdag d. 9. september. Herudover vil der være 3-4 aftener 17-19 som aftales med de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse